Ouderlingen en jeugdouderlingen

Ouderlingen en jeugdouderlingen
Ouderlingen
Wijk Naam ouderling Telefoonnummer
Wijk 01 Zr. S. Kooistra 0512 - 37xxxx
Wijk 02 vacant  
Wijk 03 Zr. A. Jacobi 0512 - 372201
Wijk 04 Br. J. Sietsma - van der Wijk 0512 - 372544
     
Jeugdouderlingen:  
  Br. A. Postma 0512 - 775937
  Zr. J. Landman 0512 - 371680

 
terug