PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
Algemene informatie Algemene informatie

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, de diaconie en de kerkrentmeesters.

De kerkenraadsvergaderingen zijn zo mogelijk altijd op de 1e woensdag van de maand. De moderamenvergaderingen zijn zo mogelijk altijd op de laatste woensdag van de maand.

lees meer »
 
Predikant Predikant

Vanaf 1 februari 2017 heeft onze gemeente een nieuwe interim-predikant, ds Elly v.d. Meulen uit Erica.

Indien u op LEES MEER >> klikt stelt ds. Van der Meulen zich aan u voor.

lees meer »
 
Pastorale zorg Pastorale zorg

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of rechtstreeks telefonisch met ds. Gerard Venhuizen.

De telefonische contacturen zijn van 13.00 uur – 14.00 uur en 18.30 uur – 19.30 uur (ma t/m vr). Voor spoedeisende zaken kunt u altijd bellen.
Telefoon: 0521 – 381732

Indien u op LEES MEER >> klikt stelt Ds. Venhuizen zich aan u voor.

lees meer »
 
Ouderlingen en jeugdouderlingen

Ouderlingen en jeugdouderlingen

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het verlenen van pastorale zorg aan de gemeente. Hiertoe is onze gemeente verdeeld in 4 wijken, ieder verdeeld in een aantal secties.

Er zijn daarnaast een tweetal jeugdouderlingen, belast met de organisatie van jeugd- en jongerenpastoraat.

Klik op LEES MEER>> voor contactinformatie.

lees meer »
 
Diaconie

Diaconie

Diaconaal werk in de gemeente
 
In het Engels kennen ze de mooie uitdrukking  ‘the heart of the matter’.  Daarmee doelen de Engelsen op de kern van de zaak. Diaconaat is zo’n kernzaak. Heeft Gods genade jou zo veranderd dat je God en de ander liefhebt zoals jezelf?  Zet zijn genade jou aan tot dienen, delen en doen?  Dienen, delen en doen zijn kenmerkend voor elke christen en kan nooit worden uitbesteed aan een aantal specialisten in de gemeente (lees: de diakenen). De bijbel staat vol aansporingen die ons aansporen om ook vandaag barmhartig, offervaardig en gastvrij te zijn. Die aansporing geldt voor de hele gemeente.
Diaconaat heeft dus te maken met dienen, delen en doen. Daarbij ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan ‘mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; gevangen zijn in armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand moeten ophouden. Die mensen mogen we dienen, mee delen en het voor doen.

Klik op LEES MEER>> voor contact informatie.

lees meer »
 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor alle praktische en financiele zaken van de kerk, zoals de kostertaken, zaalhuur, vrijwilligers, beamteam,  enz.

Klik op LEES MEER>> voor contactinformatie.

 

lees meer »
 
 

Kerkdienst Geref. Kerk Opeinde
datum en tijdstip 16-12-2018 om 09.30 uur
3e Adventszondag
koffiedrinken
meer details

Kerkdienst Herv. Gemeente
datum en tijdstip 16-12-2018 om 09.30 uur
3e Advent
  meer details

Kerstviering Vrouwengroep Herv. Gem.
datum en tijdstip 17-12-2018 om 18.00 uur ??
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via internet. meer
 
Stichting Werkgroep Roemenie

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.