zondag 30 april 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. W. Wind, Damwoude
Organist: Oebele Kooy

Collectebestemming:
- Orgelfonds
- St. Het Huisgezin

terug