vrijdag 7 april 2023 om 19.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

Goede Vrijdag

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- St. Open Doors

terug