zondag 5 maart 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

3e Lijdenzondag

Collectebestemmming:
- Diaconie
- GZB Een missie voor Malawi

terug