zondag 19 februari 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

1e Lijdenszondag

Collectebestemmming:
- Kerkvoogdij
- St. Vluchteling

terug