zondag 2 april 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Dhr. L. van der Ven Oldeboorn
Organist: R. Dijkstra

Collectes: Diaconie en Kerk in Actie: Moldavië
KND: alle groepen

KERK IN MOLDAVIË HELPT KWETSBARE MENSEN
De collecte op 2 april 2023 is bestemd voor de kerk in Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

terug