zondag 12 maart 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Ds Arensman Drachten
Organist: B.van Cimmenaede

Collectes: Diaconie/ Werkgroep Roemenië
KND: alle groepen

terug