zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente De Ferbining
Voorganger(s): Mevr. Renate de Vries-Martini
Organist: R.Dijkstra

Collectes: Diaconie en KIA Pakistan, vaktraining voor jongeren
KND: alle groepen

terug