zondag 18 juni 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Collectebestemming:
- Diaconie
- Wereldvluchtelingendag 20-6

terug