zondag 26 maart 2023 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Riemke Dijkstra

6e Lijdenszondag

Collectebestemming:
- Kerkvoogdij
- KIA Werelddiaconaat

 

terug