zondag 4 december 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Hervormde Gemeente
Voorganger(s): Ds. J. F. Mol
Organist: Oebele Kooy

2e Advent
Collectebestemmingen:
- Diaconie
- KIA Werelddiaconaat

terug