zondag 2 oktober 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Dhr. Sj. van der Meulen
Organist: R. Dijkstra

Collectes: Diaconie/Kerk in Israël
KND: alle groepen

terug