zondag 6 februari 2022 om 09.30 uur

Kerkdienst Gereformeerde Kerk
Voorganger(s): Ds. Van der Wiel
Organist: R. Dijkstra

Diaconie/Werelddiaconaat (Oeganda)
KND: alle groepen

GOED BOEREN IN EEN LASTIG KLIMAAT IN OEGANDA
Op zondag 6 februari wordt er gecollecteerd voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan

terug