Zondag 13 jun 2021  om 09.30 uur
Voorganger: Dhr. S. v.d. Meulen, Kollumerzwaag
Kerkdienst Herv. Gemeente
Organist: Oebele Kooy

Bestemming collecte's:
- Orgelfonds
- Missionair Werk, kerk in het dorp

terug