Zondag 7 feb 2021  om 09.30
Voorganger: Mw. R de Vries - Martini
Kerkdienst Opeinde
Organist: mw. R. Dijkstra

Collectes: Diaconie en Werelddiakonaat
Kerk in Actie Bangladesh beter beschermd tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten.

Wilt u dit goede doel ondersteunen? Maak dan uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.
U mag ook een bedrag storten naar onze diaconie, bankrekeningnr. NL67 RABO 0309 0238 74 onder vermelding van collecte werelddiaconaat. De diaconie zorgt ervoor dat het geld bij Kerk in Actie terecht komt.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank namens de diaconie
 

terug