Kerkblad Triangel Kerkblad Triangel
Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen alleen bestemd voor de website, dan kunt u deze opsturen via website@pkn-not.nl met de vermelding "kopij website".

Kopij voor het gezamenlijke kerkblad Triangel kunt u inleveren bij
Gerkje Venema-de Jong, R. de Vriessingel 28, Opeinde, tel. 06-29501122
of per e-mail: triangel@pkn-not.nl. 
terug