Diaconie

Diaconie
Contactpersonen Diaconie:
Voorzitter: Anneke van der Bij (0512-370019)
Secretaris: Sietie Noordenbos
Penningmeester: Gerda van der Leij
Administrateur/boekhouder: Peter de Vries
Algemeen lid: Jelly van Dijk
Algemeen lid: Ale Jacobi

Email: Diaconie

Rekeningnummer: NL18 RABO 0309 0283 45
 
terug