Privacy statement Protestantse gemeente Gereformeerde kerk Nijega - Opeinde - De Tike Privacy statement Protestantse gemeente Gereformeerde kerk Nijega - Opeinde - De Tike
Privacy in de kerk

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen vallen hieronder.
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
De Gereformeerde kerk NOT wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

De kerkorde van de PKN is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regeling is op iedereen van toepassing. Gegevens die binnen de kerk worden gedeeld, mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.
Wij kunnen u verzekeren dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dat deden we altijd al. 

Mocht u en/of één van uw gezinsleden geen bezwaar hebben tegen het verspreiden van uw gegevens binnen onze gemeente, dan hoeft u niets te doen. Mocht u en/of één van uw gezinsleden bezwaar hebben tegen het verspreiden van uw gegevens binnen onze gemeente, dan vragen wij u de scriba hiervan op de hoogte te stellen.
U kunt dit doen door een mailtje te sturen aan de scriba

Klik hier voor het privacystatement van de Gereformeerde kerk NOT

Dit privacybeleid is opgemaakt d.d. 5-1-2022 door de Gereformeerde kerk NOT, en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 13-4-2022

Klik op lees meer voor het Protocol voor het uitzenden van kerkdiensten.
lees meer ยป