Diaconie

Diaconie
Contactpersonen Diaconie:
Voorzitter: Anneke van der Bij (0512-370019)
Secretaris: Atty Mulder (0512-372864)
Email: diaconiegk@pkn-not.nl

Rekeningnummer: NL18 RABO 0309 0283 45
 
terug