PKN
PKN Kerken Nijega - Opeinde - de Tike
 
Commissies

Commissies

Zonder commissies geen kerkewerk. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle commissies, zoals

Evangelisatie
Zending en Albanie
Activiteiten
Orgelcommissie

 
Evangelisatiecommissie

Evangelisatiecommissie

De gezamenlijke evangelisatiecommissie heeft de taak gekregen om onze gemeenten voor te gaan, en ook te stimuleren, in het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus als Redder en Koning van onze wereld aan randkerkelijken en niet-kerkelijken in onze eigen woon- en werkomgeving. De evangelisatie-commissie organiseert o.a.een "welkomstdienst" in het voorjaar, een "openluchtdienst" in juni, een "tentdienst" als afsluiting van de dorpsfeesten. Daarnaast verspreidt de evangelisatiecommissie de Elisabethbode bij buiten- en randkerkelijken en vakantiebijbelgidsen.
 

lees meer »
 
Zendingscommissie

Zendingscommissie

De zendingscommissie wil de gemeente voorgaan en stimuleren in het uitdragen van het evangelie waar ook ter wereld. Vaste projecten die wij steunen zijn o.a ons project "House of Hope" in Albanië, Kerk in Actie en met Kerk in Actie ZWO zijn we als kerken van de classis Drachten voor enkele jaren interactief verbonden met Cuba. Via Compassion geven we als Zendingscommissie financiële steun aan ons petekind Andrew Ebong, hij kan naar school en ook zijn familie wordt ondersteund. De inkomsten die wij ontvangen gaan voor het grootste deel naar deze doelen.

lees meer »
 
Kindernevendienst

Kindernevendienst

De kindernevendienst heeft als doel om de kinderen van onze gemeente op hun eigen niveau het Woord van God te brengen.

Op dit moment krijgen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op zondag het Woord van God in hun eigen taal en op hun eigen niveau aangeboden dank zij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
 

lees meer »
 
Mission Albania

Mission Albania

Mission Albania richt zich op zendingswerk in House of Hope te Pinet, Albanie.

Het project in Albanië is oorspronkelijk opgezet door de Aletheia kerk van Timisoara, Roemenië. Al in de jaren negentig hebben zij aldaar een soort van wijkgebouw gebouwd, The House of Hope. De contacten met de Roemeense kerk zijn gelegd door een lid van die kerk, Vasile Piscoi. Piscoi is verder verbonden als leerkracht aan een HBO school voor Theologie en journalistiek in Oradea. Verder heeft Piscoi ook een jaar of vier in Nederland gewoond en daar zijn ook de contacten met hem geboren. Sinds 2010 gaat de Gereformeerde Kerk naar Albanië voor een zendingsreis, samen met dhr. Piscoi en een groep studenten van 'zijn' school in Oradea.

Klik hier voor de folder van het Zomerkamp 2016

 

lees meer »
 
Gespreksgroep

Gespreksgroep

Oproep om mee te doen aan de opbouw van Gods kerk en van je persoonlijk geloof!

Al een aantal jaren draaien wij mee in een gespreksgroep. Soms komt het even bij je op dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. Je gezin, je werk of….. vul maar in……

lees meer »
 
Gebedskring

Gebedskring

Veel mensen zijn onbekend met een gebedskring.
Wat doen wij op deze avond?
Bidden is praten met God.
Dat doen wij op deze avond samen.
We praten met elkaar over onze eigen zorgen en vreugden,maar vooral ook over de nood en zorg in de wereld en om ons heen.
Wie kun je het beter voorleggen dan onze Heer en Heiland die ons zelf het bidden heeft geleerd.

lees meer »
 
Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten met het doel geld binnen te halen voor speciale projecten van onze kerk. Op dit moment zijn deze projecten gericht op energiebesparing in ons kerkgebouw.

Op dit moment zijn deze projecten gericht op energiebesparing in ons kerkgebouw. Voorbeelden van projecten zijn de Potgrondactie (in het voorjaar) en Strooizoutactie (in het najaar).

lees meer »
 
Orgelcommissie

Orgelcommissie

De orgelcommissie zorgt voor rooster van organisten voor de kerkdiensten en voor onderhoud van het orgel via het verjaardagsfonds en speciale orgelconcerten.

Zie voor orgelconcerten de Agendapagina.

 

lees meer »
 
 

Kerk Opeinde
datum en tijdstip 19-04-2019 om 19.30 uur
Goede Vrijdag meer details

Kerkdienst Herv. Gemeente
datum en tijdstip 19-04-2019 om 19.30 uur
Goede Vrijdag meer details

Kerkdienst Herv. Gemeente
datum en tijdstip 20-04-2019 om 22.00 uur
Stille Zaterdag meer details

Kerkdienst Herv. Gemeente
datum en tijdstip 21-04-2019 om 09.30 uur
1e Paasdag meer details

 
Lied van de maand: Lied 601

Het lied van de maand april is Lied 601.

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan koud,
één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.


  meer
 
Stichting Werkgroep Roemenie

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in de regio Timisoara, Roemenië. De laatste nieuwsbrief leest u hier.
http://www.werkgroeproemenie.com.
 
Kerkdienst beluisteren

Onze kerkdiensten zijn ook te beluisteren via internet. meer
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.