woensdag 19 januari 2022

Sluiting kopij Triangel

Tijdstip: 
 20.00 uur

Kerkblad en website

Het kerkblad Triangel verschijnt iedere maand (de maanden juli/augustus is er één uitgave). 

Kopij voor Triangel kunt u inleveren via triangel@pkn-not.nl
 
Heeft u kopij, nieuws of wijzigingen alleen bestemd voor de website, dan kunt u deze opsturen via website@pkn-not.nl.


                                       

terug